Dünya Üzerindeki Kıtalar Nedir?

Dünya Üzerindeki Kıtalar Nedir?

Sizlerin de bildiğiniz gibi dünya sadece ülkemizden ibaret değildir. Dünya üzerinde yer alan kara parçaları incelendiğinde dünyanın çeşitli kıtalardan oluştuğu karşımıza çıkmaktadır. dünya üzerindeki kıtalar nelerdir sorusunu soracak olursanız toplamda 7 tane kıtanın var olduğunu söyleyebiliriz. Bu kıtalar arasında Afrika, Asya, güney Amerika, kuzey Amerika, Antarktika, Okyanusya ve Avrupa yer almaktadır. Bu kıtalar dünya’nın yüzölçümü olan 510 milyon kilometre karenin yaklaşık olarak %30’luk kısmını meydana getirmektedir.

Dünyayı daha iyi bir şekilde analiz edebilmek adına dünya kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda kuzey yarım kürenin güney yarım küreye göre birkaç derece daha fazla sıcak olduğu tespit edilmiştir. Tabii ki bu durumun oluşmasına neden olan şey ilgili bölgelerde yer alan kıtalardır. Toprakların denizlere oranla daha çabuk bir şekilde soğuması aynı zamanda daha fazla ısıyı içerisinde barındırması bu durumun yaşamasındaki etken faktördür.

Yarım kürelere nüfus oranı olarak baktığımızda kuzey yarım kürede, güney yarım küreye oranla daha fazla insanın yaşam sürdüğünü görüyoruz. Durumun böyle olmasının temel sebebi ise kuzey yarım kürede daha ılıman bir iklimin var olmasıdır. Saydığımız kıtalar arasında yer alan Antarktika kıtası güney kutbunda yer aldığından dolayı ilgili yerde çok az sayıda insan yaşam sürmektedir. Burada yaşayanları gözlemlediğimizde büyük bölümünün sadece bilim insanı olduğunu görüyoruz. Kuzey yarım küre incelendiğinde bu yarım kürenin yaklaşık olarak %39’luk kısmının karalardan meydana geldiği, güney yarıkürede ise bu oranın %19’lara kadar düştüğü gözlemlenebilir.

İnsanlık tarihi ele alındığında insanların özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında yaşam sürdükleri karşımıza çıkmaktadır. İlgili kıtalardaki yaşam insanlık tarihi kadar eski olduğundan dolayı bu kıtalara eski dünya kıtaları adı verilmektedir. Aynı şekilde Okyanusya Antarktika kuzey ve güney Amerika bu kıtalardan daha sonra bulunduğundan dolayı ilgili kıtalara yeni dünya kıtaları ismi verilmektedir. Bu tabir yeni bir tabir olduğundan dolayı birçok coğrafyacı kıtaları daha iyi bir şekilde inceleyebilmek için kıtaları eski dünya ve yeni dünya kıtaları olarak sınıflandırarak incelemektedir. Bu şekilde daha sağlıklı bir şekilde kıyaslama yapılarak kıtalar hakkında daha detaylı bilgiler elde edilebilir.

Yorum Yap

Şunlar da hoşunuza gidebilir