Hakim Nedir, Savcı Nedir, Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hakim Nedir, Savcı Nedir, Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hukuk devletlerinde bulunan adalet mekanizmasının olmazsa olmaz iki öğesinden hakimler ile savcılar arasındaki farkları biliyor musunuz? Bu iki temel adalet personelinin görev ve vazifeleri bakımından birbirinden bir farkı var mıdır, varsa nelerdir? Hakim ile Savcı arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz:

Savcı nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ve bir suç duyurusu meydana geldiğinde olaya müdahil olan, delilleri toplayıp kamu davası açma yetkisi bulunan kişidir. Açılan bir davada iddia makamının temsilcisidir.

Savcının görevleri kısaca şöyledir;

 • Kamu adına dava açmak.
 • Açılacak dava için delil toplamak.
 • Dava için iddianame hazırlamak.
 • Ölüm tespiti, zabıtı, adli kayıt ve keşfi yapmak.

Hakim nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Davalı ve davacı arasındaki ilişkileri, anlaşmazlıktan doğan sorunları anayasaya bağlı ve kanunları göz önünde bulundurarak kendi vicdan hürriyetine bağlı olarak bağımsız karar verme yetkisine sahip olan kişiye hakim denir.

Hakimin görevlerini kısaca şöyledir:

 • Dava dosyalarını inceler, gerekli bilgileri ve verileri alarak açılan dava dosyalarına ekleyip değerlendirir.
 • Davalı ve davacı olarak her iki tarafı ve ayrıca görgü tanıklarını, şahısların avukatlarını dinler.
 • Tüm incelemeler sonucunda davayı karara bağlayıp hükmü vermekle yetkilidirler.

Hakim ile Savcı arasındaki Farklar nelerdir?

 • Savcı, bir davanın hazılığını yapar, hakim ise davayı karara bağlar
 • Savcı “iddianeme” hazırlar, Hakim “karar” verir.
 • Savcı adli olaylarda zabıt tutar.
 • Savcı suçluyu sorgular, tutuklatabilir.
 • Hakim, mahkeme salonunun yönetiminden sorumludur.
Hakim Savcı
Davayı karara bağlar Davayı hazırlar
Davalı ve davacıya söz tanır onları dinler Davalı ve davacıyı sorgular
hakim tarafsızdır,

delillere ve savunmalara göre karar verir

savcı iddiananameye

göre bir taraf olabilir

Hakim mahkeme salonunda çalışır Savcı keşif yapmak ya da

delil toplamak için dışarıda olabilir

 

Yorum Yap

Şunlar da hoşunuza gidebilir