Osmanlıda Dağılma Dönemi Padişahları Kimlerdir?

Osmanlıda Dağılma Dönemi Padişahları Kimlerdir?

Sayfanın içeriğinde Osmanlı Devletinin dağılma döneminde görev yapan padişahlar hakkında bilgi alabilir, Dağılma döneminde Osmanlı Devletinin izlediği siyaset ve o dönemde büyük devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki politikaları hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi Padişahları

III. Selim görev yaptığı yıllar (1789-1807)

  1. Mustafa görev yaptığı yıllar (1807-1808)
  2. Mahmut görev yaptığı yıllar (1808-1839)
  3. Abdülmecit görev yaptığı yıllar (1839-1861)

Abdülaziz görev yaptığı yıllar (1861-1876)

  1. Murat görev yaptığı yıllar (1876-1876)
  2. Abdülhamit görev yaptığı yıllar (1876-1909)
  3. Mehmet görev yaptığı yıllar (1909-1918)
  4. Mehmet görev yaptığı yıllar (1918-1922)

Dağılma Döneminde Osmanlı Devletinin İzlediği Genel Siyaset

♦ Dış politikada ”Denge Siyaseti” izleyerek devlet­ler arası rekabetten yararlanmak ve böylece top­rak bütünlüğünü korumak,

♦ Her alanda Avrupa’yı örnek alan ıslahatlar yapa­rak devletinin yıkılmasını önlemekti.

Dağılma Döneminde Büyük Devletlerin Osmanlı Devleti Üzerinde İzlediği Politikalar

♦ İngiltere, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşına kadar Osmanlı Devletimin toprak bütünlüğünün korunmasından yana bir politika izledi. Bu tarihten sonra ise Osmanlı Devleti’ni parçalamayı amaçlayan devletlerle işbirliği yaptı.

♦ Fransa, Osmanlı Devleti’nin bazen toprak bütün­lüğünden yana bazen de parçalamaya yönejik politikalar takip etti.

♦ Rusya, güneye inme politikasını gerçekleştirmeye çalışmış ve bu doğrultuda Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmış, Balkanlar ve Kafkaslara doğru topraklarını genişletmiştir.

♦ Avusturya çok uluslu bir devlet olduğundan Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik hareketlerine karşı çıktı ve Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü destekledi.

♦ Almanya, Avrupa’da kendine rakip olarak gördü­ğü İngiltere’nin sömürgelerini ele geçirmek istediğinden Osmanlı Devleti’ne yakınlaştı.

Yorum Yap

Şunlar da hoşunuza gidebilir