Toplumu Birleştiren Değerler Kısaca Nelerdir?

Toplumu Birleştiren Değerler Kısaca Nelerdir?

Her toplumun değer verdiği bir şeyler vardır. Bu değerler öyle bir şeydir ki, yeri geldiğinde bütün insanları tek çatı altında toplar. Toplumu birleştiren temel değerler hakkında bilgilendirici bu makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Toplumu Birleştiren Değerler

Toplum, belli bir coğrafya üzerinde yaşayan, o coğrafya için mücadele etmiş, ortak değerleri benimsemiş insanlardan oluşur. Her toplumun kendine özgü değer­leri vardır. Bu değerler, toplumdaki fertleri bir arada tutar. İnsanları tek tek fert ol­maktan çıkarır, birlik beraberlik içinde yaşayan bir toplum hâline getirir. Aynı dine inanma, vatan ve millet sevgisi, ülkü ve ideal birliği, bayrak ve millî marş her toplu­mun ortak değerlerinin başında gelir.

Her milletin olduğu gibi yüce Türk milletini de birleştiren ortak değerler vardır. Millet olarak bu değerlerimiz olmazsa olmazımızdır. Bu değerleri sıralamak gerekirse; Allah’a inanmak-Allah Sevgisi, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed sevgisi, Kur’an-i Kerim sevgisi, Ülkü birliği, Bayrak sevgisi, İstiklal Marşı, hürriyet ve bağımsızlık gibi sıralanabilir.

Vatan ve Ülkü Birliği

Bir milletin bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı, can, mal, namus gibi maddi ve manevi değerlerini koruyup yaşattığı, sınırları belli olan toprak par­çasına vatan denir.

Vatan yalnızca bir toprak parçasından ibaret değildir. Atalarımız bu vatan için canlarını seve seve feda etmişler ve şehitlik makamına yükselmişlerdir. Vatan, topra­ğın altında yatan şehitlerin kanları ve hatıralarıyla kutsal bir hâle bürünmüştür. Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı’nda:

“Bastığın yerleri ‘toprak!’diyerek geçme, tam:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.” diyerek vatan topraklarının kutsallığına ve önemine işaret etmiştir.

Türk milletini bir arada tutan değerlerden biri ülkü birliğidir. ulaşılmak istenen ortak amaç, ideal, mefkure anlamlarına gelir.

Bu vatanda yaşayan milletimizin ortak amacı; kendi topraklarımız üzerinde bağımsız olarak yaşamak, milletimizi yüceltmek ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkar­maktır.

Ülkü birliği, milleti oluşturan bireylerin kuvvetini ve cesaretim artırır. Onları, ülküleri için çalışmaya, fedakârlıkta bulunmaya teşvik eder. Bu sayede aynı vatanda yaşayan bu millet, beraberce ortak bir amaç ve ideal için çalışarak çağdaş uygarlık seviyesine çıkabilir. Vatan ve ülkü birliği için çalışmak, ortak idealler için çaba gös­termek, millî ve manevi görevlerimiz arasındadır.

Bayrak ve İstiklal Marşı

Bayrak, bir milletin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin sembo­lüdür. Bayrak olmadan bağımsızlıktan söz etmek mümkün değildir. O dalgalandıkça bağımsız bir devlet olduğumuzun bilincine varırız.

İstiklal Marşı Neden Önemlidir?

Her milletin bayrağı gibi ba­ğımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olan millî marşı vardır. Bizim milletimizin bağımsızlığını ifade eden millî marşımız da İstiklâl Marşı’dır.

Millî marşımızda, milletimi­zin hayatı, görüşü, düşüncesi ve gücü vardır. O, milletimizin varlığı, hürriyeti ve istiklali demektir. Onda bu yüce milletin imanı, destanlaş­mış kahramanlığı, bağımsızlığı ve bağımsızlığının şanlı tarihi anlatıl­maktadır.

Yorum Yap

Şunlar da hoşunuza gidebilir